Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72

27/12/2016
Sáng 27/12/2016, tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ hai. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đến dự, phát biểu động viên lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu dự Hội nghị.


Tiếp tục chương trình làm việc, dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu tiếp tục tập trung thảo luận về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và xây dựng phong trào Vì an ninh Tổ quốc trong CAND.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới toàn thể tướng lĩnh sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên toàn lực lượng CAND lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết; tin tưởng chắc chắn rằng, với bản lĩnh, trình độ, năng lực và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, nhất định lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã đánh giá rất rõ tình hình, kết quả công tác Công an trong năm 2016, nêu đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và những năm tiếp theo; các đồng chí cần nghiên cứu, thảo luận, quán triệt và thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy CATW và ý kiến chỉ đạo đặc biệt quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị.

 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, năm 2016, lực lượng Công an đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, làm tốt công tác bảo vệ ANTT, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy CATW và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lực lượng Công an phải nắm chắc tình hình, dự báo sát đúng, chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời các chủ trương, giải pháp ứng phó với các tình huống bảo vệ ANTT... Chú trọng công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng trong CAND; hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân như lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn: “Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”. Vì vậy, CAND phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, chỉ biết “còn Đảng là còn mình”. Tích cực đấu tranh với các biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao sức đề kháng, tự bảo vệ mình, bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trò chuyện với các đại biểu dự Hội nghị.

 
Bảo vệ ANTT là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc; phải tin và dựa vào nhân dân, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân; củng cố mối quan hệ đoàn kết, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp... Hoan nghênh Bộ Công an vừa qua đã hoàn thành nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “về văn hóa ứng xử CAND”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh việc cần thiết phải sớm xây dựng, ban hành quy chuẩn văn hóa ứng xử trong CAND, thống nhất thực hiện trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND ngày càng đẹp hơn và đẹp mãi trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

 
Phát biểu tổng kết Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW và Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương những kết quả công tác mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua; đồng thời nêu rõ: Năm 2016, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực lớn hơn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Song, với niềm tin và quyết tâm chính trị cao, với sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi trong năm qua, lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; tạo nhiều chuyển biến tích cực hơn về trật tự, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh cho nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.
 
Về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017 và những năm tiếp theo đã nêu trong Nghị quyết của Đảng ủy CATW, Chỉ thị công tác của Bộ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành quy chế làm việc, quy trình công tác. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần - kỹ thuật. Thường xuyên nắm bắt, nhận thức rõ thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức từ tác động của tình hình thế giới, khu vực, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp để bảo đảm an ninh và lợi ích của đất nước. Tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình gây rối ANTT, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động... Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh các địa bàn chiến lược. Tập trung phát hiện, đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm; tăng cường các biện pháp giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác dân vận của CAND; huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật giữ gìn ANTT. Tiếp tục cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến yêu cầu của người dân đối với lực lượng Công an...
 

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.


Ngay sau Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm buôn lậu, làm hàng giả, vi phạm vệ sinh, an toàn thực phẩm, trộm cắp, cướp, cướp giật, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, đốt pháo nổ trái phép, bảo đảm ANTT những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ, hội để nhân dân vui Tết đón Xuân Đinh Dậu bình yên, an toàn.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

 
Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 55 ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về "một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"; Chỉ thị số 11 ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết năm 2017. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sỹ vui Xuân, đón Tết, nhất là ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi các đồng chí cán bộ Công an lão thành, cán bộ hưu trí, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn...

Phát huy kết quả, thành tích đạt được trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy CATW năm 2017; thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc năm 2017 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với tinh thần "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc.

 
Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trân trọng gắn Huân chương và trao Bằng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016, toàn lực lượng CAND có 122 đơn vị, địa phương được khen thưởng; trong đó có 24 đơn vị, địa phương được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 98 đơn vị được tặng Cờ Thi đua của Bộ Công an. ​
 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng 24 Công an đơn vị, địa phương, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng Phạm Dũng, Trung tướng Bùi Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 98 Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Phạm Dũng trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các địa phương có thành tích xuất sắc.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các địa phương có thành tích xuất sắc.
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các địa phương có thành tích xuất sắc.

 
*Danh sách các đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc
1. Văn phòng Bộ Công an
2. Thanh tra Bộ Công an
3. Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
4. Cục Bảo vệ Chính trị II, Tổng cục An ninh
5. Cục An ninh văn hóa, thông tin, truyền thông Tổng cục An ninh
6. Cục Chính trị Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát
7. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Tổng cục Cảnh sát
8. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát
9. Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị CAND
10. Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật
11. Cục B41, Tổng cục V
12. Cục Chính trị Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp
13. Công an TP Hà Nội
14. Công an TP Đà Nẵng
15. Công an tỉnh Lào Cai
16. Công an tỉnh Bắc Giang
17-Công an tỉnh Hưng Yên
18. Công an tỉnh Thanh Hóa
19. Công an tỉnh Nghệ An
20. Công an tỉnh Lâm Đồng
21. Công an tỉnh Khánh Hòa
22. Công an tỉnh Bình Dương
23. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Hồ Chí Minh
24. Cục Tham mưu, tác chiến Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động./.

Ban Biên tập
Tìm kiếm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn