Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng

04/06/2019
Chiều 04/6/2019, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu người có uy tín (NCUT) trong dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Sóc Trăng về thăm Bộ Công an.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các địa phương trong cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục đã đạt được nhiều kết quả tích cực; văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy; hệ thống chính trị và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở các vùng DTTS được quan tâm chỉ đạo; khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp.

 

Những thành tích của nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng có sự đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS, đặc biệt những NCUT trong DTTS đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm... 

Toàn cảnh buổi tiếp.

 

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn và chúc mừng những thành tích to lớn của đồng bào các dân tộc tỉnh Sóc Trăng nói chung, các đại biểu NCUT trong DTTS tỉnh Sóc Trăng nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa và thăm hỏi các đại biểu NCUT trong DTTS tỉnh Sóc Trăng.

 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, với sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực cố gắng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó có các DTTS tỉnh Sóc Trăng, sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, ngày càng lớn mạnh và đang vững bước đi lên. Tuy nhiên, những tác động của tình hình thế giới, khu vực, bên cạnh thời cơ, cũng đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các đại biểu NCUT trong DTTS tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, nêu gương sáng, động viên đồng bào, con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước mà chính quyền, đoàn thể địa phương phát động; giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng, giúp đỡ nhau trong sản xuất và trong đời sống sinh hoạt; tiếp tục là cầu nối giữa đồng bào với chính quyền các cấp vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của phần tử xấu, tham gia tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Đồng thời, tiếp tục giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng bình yên, văn minh, giàu đẹp... 

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu NCUT trong DTTS tỉnh Sóc Trăng.

 

 

Hà Phương
Tìm kiếm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn