Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

15/12/2016
Lượt xem:230
Sáng 15/12/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ lãnh đạo cán bộ chủ chốt của Đảng bộ CATW và Đảng bộ Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa điểm cầu tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 63 Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Đỗ Đình Hoằng, Báo cáo viên Trung ương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an...
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết số 04-NQ/TW tại Hội nghị.


Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII nhằm giúp đội ngũ lãnh đạo chủ chốt nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt dự Hội nghị hôm nay cần tiếp thu đầy đủ những nội dung cơ bản các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) để sau Hội nghị phối hợp cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai một cách có hiệu quả; các đảng bộ cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của đảng bộ, đơn vị mình để sớm ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, có các giải pháp thực hiện có tính khả thi nhất.

Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, Thường vụ Đảng ủy CATW mong toàn thể các đồng chí thống nhất cao, quyết tâm lớn, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần này một cách đồng bộ và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Toàn cảnh Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bộ trưởng Tô Lâm trực tiếp truyền đạt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; nghe đồng chí Đỗ Đình Hoằng, Báo cáo viên Trung ương truyền đạt Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017...
 

Đồng chí Đỗ Đình Hoằng, Báo cáo viên Trung ương truyền đạt nội dung các Nghị quyết và Kết luận. 

Ngọc Lan
Tìm kiếm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn