Thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-Qđi/TW đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

14/10/2021
Chiều 14/10/2021, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 143 của Ban Bí thư có buổi làm việc để thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra.

Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện một số đảng ủy trực thuộc Đảng bộ CATW.
 

Toàn cảnh buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, đại diện thành viên Đoàn kiểm tra đã thông báo đến Ban Thường vụ Đảng ủy CATW dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư giao Đảng bộ CATW và lực lượng Công an nhân dân phải gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; xây dựng Đảng bộ CATW tiêu biểu về phẩm chất và năng lực lãnh đạo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-Qđi/TW. Quá trình thực hiện luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các cấp ủy và người đứng đầu; chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng phong cách làm việc gần dân, sâu sát cơ sở...

Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong việc kiện toàn tổ chức, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; triển khai bố trí, sắp xếp cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở 4 cấp Công an với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, điều động Công an chính quy về xã, tăng cường cho 391 xã biên giới, trọng điểm về an ninh, trật tự. Chỉ đạo chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tinh giản biên chế đi đôi với nâng cao chất lượng cán bộ và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo vị trí chức danh... 
 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.


Ban Thường vụ Đảng ủy CATW cũng đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ và chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi và kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên suy thoái, vi phạm kỷ luật; chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”... Qua đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong những năm qua tiếp tục đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã chấp hành nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí đánh giá, tinh thần làm việc giữa Đoàn kiểm tra và Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Đảng bộ CATW rất trách nhiệm, khách quan, tính phê bình và tự phê bình rất cao. Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đã tập trung đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; thẳng thắn nêu bật những điểm mạnh và hạn chế; đồng thời nêu rõ những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, những kiến nghị của Đảng ủy CATW sẽ được Đoàn kiểm tra nghiên cứu, tiếp thu đưa vào Báo cáo kết quả kiểm tra; tin tưởng, Đảng ủy CATW sẽ tiếp tục là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-Qđi/TW thời gian tới.
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.


Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ nhất trí với dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra; nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của Đoàn kiểm tra; thẳng thắn nhìn nhận rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế được nêu trong dự thảo Báo cáo. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW sẽ có kế hoạch khắc phục, đề ra các chủ trương, biện pháp tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-Qđi/TW trong thời gian tới; gắn với tinh thần kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Ban Thường vụ Đảng ủy CATW cũng xác định, việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-Qđi/TW là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.
 

 

Trần Xuân
Tìm kiếm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn