Thứ trưởng Lê Quý Vương dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra lần thứ XIV

03/08/2020
Ngày 03/8/2020, Đảng bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIV
của Đảng bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT đã bám sát nhiệm vụ chính trị, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào truyền thống vẻ vàng 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.

Nổi bật, Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an về công tác điều tra, xử lý tội phạm; các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đều đảm bảo tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ. Các mặt công tác khác như xây dựng văn bản pháp luật; hướng dẫn, thẩm định; kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng và các mặt công tác khác đã góp phần phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý giam giữ, tạm giam. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự và thực hiện chức năng của Văn phòng Interpol Việt Nam được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả ngày càng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Toàn cảnh Đại hội.


Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra theo nhiệm kỳ và từng năm; chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được Đảng bộ chấp hành nghiêm; các biện pháp đấu tranh, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được quan tâm đẩy mạnh. Với những thành tích đạt được trong 05 năm qua, đã có 89 lượt tập thể và 990 lượt cá nhân của Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, những thành quả mà Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT đạt được đã góp phần quan trọng vào thành công chung của nhiệm vụ công tác công an. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương những cố gắng, thành tích của Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan CSĐT trong nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, bối cảnh tình hình mới đặt ra cho Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT trong nhiệm kỳ 2020-2025 những yêu cầu và nhiệm vụ rất nặng nề; qua đó yêu cầu Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương; chủ trương của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Tập trung làm tốt hơn nữa công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình của các loại tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của lực lượng CSĐT; tình hình, kết quả hoạt động của lực lượng CSĐT các cấp để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành các chủ trương, giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động tố tụng hình sự; bảo đảm chất lượng công tác điều tra, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình điều tra.

Thứ trưởng Lê Quý Vương lưu ý đối với mỗi cán bộ, đảng viên Văn phòng Cơ quan CSĐT phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện, biết coi trọng danh dự như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”; từ đó vững vàng, không sa ngã trước sự cám dỗ; bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không lạm dụng quyền hành công vụ để xâm phạm gây thiệt hại đến lợi ích chung hoặc lợi ích chính đáng của người dân. 

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chú ý tập hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật, đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn, tháo gỡ. Tham mưu thực hiện hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; trong đó, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia về phòng, chống tội phạm; đẩy nhanh việc xây dựng, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp...

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT nhiệm kỳ mới.

 

Thứ trưởng Lê Quý Vương với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

 

 

Quỳnh Như
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website