Thứ trưởng Lương Tam Quang dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025

15/07/2020
Chiều 15/7/2020, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh; Đồng Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh…

Toàn cảnh Đại hội.


Báo cáo trung tâm của Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI đã đề ra; phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Trà Vinh.

Nổi bật, Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và cách làm trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng và Bộ Công an về tổ chức đảng trong Công an nhân dân; do đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao.

Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh trình bày
báo cáo trung tâm tại Đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ, Công an tỉnh Trà Vinh đã luôn chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời, nhạy bén tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp, làm giảm tội phạm. Công tác điều tra, khám phá án đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đồng thời nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh đã có 05 năm liền được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh trong nhiệm kỳ qua. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Nhấn mạnh những khó khăn, thách thức trước diễn biến tình hình mới, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh cần nhận thức rõ tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành; dựa vào nhân dân để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh khẩn trương cụ thể hóa các quan điểm, nội dung chỉ đạo của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Trà Vinh và Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thật cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và từng tổ chức đảng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo; tiếp tục cải tiến lề lối làm việc theo hướng sâu sát cơ sở và phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của tình hình, cũng như sự phát triển của công nghệ thông tin. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tham mưu kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng bảo đảm hợp lý, đúng quy định về tổ chức đảng trong Công an nhân dân. Đồng thời khẩn trương đánh giá kết quả, hiệu quả, rút kinh nghiệm việc tăng cường cho lực lượng cơ sở, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công xã. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và bảo vệ chính trị nội bộ... góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành
Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.


Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh cần chủ động nắm, phân tích và dự báo sát, đúng tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề ra các giải pháp phòng ngừa tội phạm, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở, gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trước mắt, Công an tỉnh Trà Vinh cần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 phải thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương; chủ động, sát sao trong công tác, tăng cường kiểm tra, giám sát; luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo và nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Trà Vinh thực sự trong sạch, vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh 
nhiệm kỳ 2020-2025
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ
Công an tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025.


 
Quang Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website