Danh sách 14 thủ tục hành chính
  • Cục quản lý xuất nhập cảnh
  • Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • Công an xã
STT Tiêu đề Mức độ
1
Đăng ký thường trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Xóa đăng ký thường trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Đăng ký tạm trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Gia hạn tạm trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Tách hộ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Xác nhận thông tin về cư trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Xóa đăng ký tạm trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Khai báo tạm vắng
Thủ tục hành chính cấp độ 1
12
Thông báo lưu trú
Thủ tục hành chính cấp độ 1