Bộ Công an lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”

14/05/2020
Ngày 06/3/2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an đã họp xét đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho “Lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam”.
Khoản 10, Điều 45, Mục 2, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định: "Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc", lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (báo, cổng thông tin, đài phát thanh truyền hình...)".
 
Theo đó, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải nội dung đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho “Lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam” để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 05 ngày kể từ ngày đăng. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư:  cttdt@mps.gov.vn.
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website