Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng đại học trở lên trong Công an nhân dân năm 2021

18/10/2021
Ngày 14/10/2021, Cục Đào tạo Bộ Công an đã ban hành Công văn số 2640/X02-P2 về việc hướng dẫn tuyển sinh theo Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (Văn bằng 2) trong Công an nhân dân năm 2021.
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an thông báo về công tác tuyển sinh của Bộ Công an và những điều cần biết đến đông đảo quần chúng nhân dân để đăng ký dự thi khi có nhu cầu.
 
Nội dung cụ thể xem tại file đính kèm./. 

 
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website