Thượng tướng Bùi Văn Nam

Năm sinh: 1955
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Giới thiệu
Liên kết Website