Trung tướng Bùi Văn Thành

Năm sinh: 1959
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
Chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Giới thiệu
Liên kết Website