STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Kiến nghị về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Vĩnh Long 28
2 Xử phạt hành vi điều khiển phương tiện chạy ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc Đấu tranh phòng chống tội phạm Hồ Nam 734
3 Xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng Đấu tranh phòng chống tội phạm Lê Thị Dung 49980
4 Thủ tục làm lại giấy đăng ký xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Văn Tới 1275
5 Phương tiện kinh doanh vận tải bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Tuấn Anh 64
6 Điều kiện hưởng chế độ thai sản Đấu tranh phòng chống tội phạm Lê Tuyết Nga 290
7 Mức xử phạt đối với việc không đăng ký lưu trú Đấu tranh phòng chống tội phạm Phương Linh 42
8 Kinh doanh đồ chơi nguy hiểm bị cấm Đấu tranh phòng chống tội phạm Đỗ Dung 562
9 Quy định về nồng độ cồn đối với thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Hải 111
10 Xác nhận từ bỏ quyền sở hữu đối với xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Mạnh Thắng 240