STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Thủ tục làm lại giấy đăng ký xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Văn Tới 1580
12 Phương tiện kinh doanh vận tải bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Tuấn Anh 286
13 Điều kiện hưởng chế độ thai sản Đấu tranh phòng chống tội phạm Lê Tuyết Nga 572
14 Mức xử phạt đối với việc không đăng ký lưu trú Đấu tranh phòng chống tội phạm Phương Linh 349
15 Kinh doanh đồ chơi nguy hiểm bị cấm Đấu tranh phòng chống tội phạm Đỗ Dung 795
16 Quy định về nồng độ cồn đối với thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Hải 311
17 Xác nhận từ bỏ quyền sở hữu đối với xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Mạnh Thắng 463
18 Hỏi về việc hộ chiếu bị in sai số Chứng minh nhân dân Đấu tranh phòng chống tội phạm Cù Thị Đài Trang 360
19 Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú Đấu tranh phòng chống tội phạm Văn Thị Mỹ Lệ 431
20 Hỏi về việc thăm gặp phạm nhân tại bệnh viện Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Thị Ngọc Bích 1991