STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Phương tiện kinh doanh vận tải bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Tuấn Anh 237
12 Điều kiện hưởng chế độ thai sản Đấu tranh phòng chống tội phạm Lê Tuyết Nga 463
13 Mức xử phạt đối với việc không đăng ký lưu trú Đấu tranh phòng chống tội phạm Phương Linh 226
14 Kinh doanh đồ chơi nguy hiểm bị cấm Đấu tranh phòng chống tội phạm Đỗ Dung 732
15 Quy định về nồng độ cồn đối với thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Hải 249
16 Xác nhận từ bỏ quyền sở hữu đối với xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Mạnh Thắng 405
17 Hỏi về việc hộ chiếu bị in sai số Chứng minh nhân dân Đấu tranh phòng chống tội phạm Cù Thị Đài Trang 300
18 Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú Đấu tranh phòng chống tội phạm Văn Thị Mỹ Lệ 257
19 Hỏi về việc thăm gặp phạm nhân tại bệnh viện Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Thị Ngọc Bích 1938
20 Phương án PCCC đối với xí nghiệp chuyên xử lý nước thải Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Anh Dũng 348