STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng Đấu tranh phòng chống tội phạm Lê Thị Dung 55590
22 Thủ tục làm lại giấy đăng ký xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Văn Tới 1776
23 Phương tiện kinh doanh vận tải bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Tuấn Anh 438
24 Điều kiện hưởng chế độ thai sản Đấu tranh phòng chống tội phạm Lê Tuyết Nga 765
25 Mức xử phạt đối với việc không đăng ký lưu trú Đấu tranh phòng chống tội phạm Phương Linh 1467
26 Kinh doanh đồ chơi nguy hiểm bị cấm Đấu tranh phòng chống tội phạm Đỗ Dung 1092
27 Quy định về nồng độ cồn đối với thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Hải 540
28 Xác nhận từ bỏ quyền sở hữu đối với xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Mạnh Thắng 620
29 Hỏi về việc hộ chiếu bị in sai số Chứng minh nhân dân Đấu tranh phòng chống tội phạm Cù Thị Đài Trang 544
30 Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú Đấu tranh phòng chống tội phạm Văn Thị Mỹ Lệ 854