STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về việc đổi Giấy phép lái xe ô tô Thủ tục hành chính Nguyễn Ngọc Vinh 5335
2 Thủ tục khai báo tạm trú đối với người nước ngoài Thủ tục hành chính Ngô Phương Linh 2535
3 Mức xử phạt đối với việc quản lý, sử dụng Chứng minh nhân dân và thẻ Căn cước công dân không đúng cách Thủ tục hành chính Ngô Minh Thái 6204
4 Thủ tục làm thẻ Căn cước công dân theo địa chỉ của hộ khẩu tập thể Thủ tục hành chính Doãn Tính 3719
5 Hỏi về việc sử dụng Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Vũ Văn La 1856
6 Hỏi về việc đăng ký hộ khẩu Thủ tục hành chính Trương Thị Thanh Minh 1538
7 Hỏi về thủ tục đăng ký thường trú Thủ tục hành chính Đặng Thị Thoan 1737
8 Thủ tục làm thẻ Căn cước công dân đối với trường hợp không có giấy khai sinh Thủ tục hành chính Đinh Xuân Hồng 2611
9 Đề nghị rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục nhập hộ khẩu Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Bạc Liêu 1968
10 Về việc triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc Thủ tục hành chính Cử tri thành phố Đà Nẵng 6153