STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 233
2 Xác định thời điểm đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Đặng Minh Hiếu 3783
3 Trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Trương Thị Ngọc 315
4 Thời hạn cấp Sổ tạm trú Thủ tục hành chính Trịnh Quốc Trung 280
5 Thay đổi ngày tháng năm sinh trên Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Ngọc 310
6 Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Anh Thư 217
7 Hỏi về việc xử phạt Chứng minh nhân dân quá hạn 15 năm Thủ tục hành chính Nguyễn Mai Hương 361
8 Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lê Việt Đức 399
9 Quy định phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Phan Thái Sang 429
10 Thủ tục nhập khẩu khai sinh Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Nữ Ái Nga 315