STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về việc đổi Giấy phép lái xe ô tô Thủ tục hành chính Nguyễn Ngọc Vinh 2031
2 Thủ tục khai báo tạm trú đối với người nước ngoài Thủ tục hành chính Ngô Phương Linh 1903
3 Mức xử phạt đối với việc quản lý, sử dụng Chứng minh nhân dân và thẻ Căn cước công dân không đúng cách Thủ tục hành chính Ngô Minh Thái 3834
4 Thủ tục làm thẻ Căn cước công dân theo địa chỉ của hộ khẩu tập thể Thủ tục hành chính Doãn Tính 3181
5 Hỏi về việc sử dụng Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Vũ Văn La 1705
6 Hỏi về việc đăng ký hộ khẩu Thủ tục hành chính Trương Thị Thanh Minh 1400
7 Hỏi về thủ tục đăng ký thường trú Thủ tục hành chính Đặng Thị Thoan 1564
8 Thủ tục làm thẻ Căn cước công dân đối với trường hợp không có giấy khai sinh Thủ tục hành chính Đinh Xuân Hồng 2476
9 Đề nghị rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục nhập hộ khẩu Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Bạc Liêu 1857
10 Về việc triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc Thủ tục hành chính Cử tri thành phố Đà Nẵng 5129