STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Điều kiện để kinh doanh dịch vụ cầm đồ Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Tân 2477
2 Hỏi về nhập cảnh, xuất cảnh đối với người nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Thanh 2635
3 Thông tin liên quan đến việc cấp và miễn thị thực cho người nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Thanh 1845
4 Hỏi về thủ tục làm thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lương Thị Bé 4148
5 Hỏi về việc đổi Giấy phép lái xe ô tô Thủ tục hành chính Nguyễn Ngọc Vinh 6693
6 Thủ tục khai báo tạm trú đối với người nước ngoài Thủ tục hành chính Ngô Phương Linh 3110
7 Mức xử phạt đối với việc quản lý, sử dụng Chứng minh nhân dân và thẻ Căn cước công dân không đúng cách Thủ tục hành chính Ngô Minh Thái 9600
8 Thủ tục làm thẻ Căn cước công dân theo địa chỉ của hộ khẩu tập thể Thủ tục hành chính Doãn Tính 4674
9 Hỏi về việc sử dụng Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Vũ Văn La 2173
10 Hỏi về việc đăng ký hộ khẩu Thủ tục hành chính Trương Thị Thanh Minh 1840