STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Thủ tục làm Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện Thủ tục hành chính Đỗ Chiến 1231
2 Thủ tục đăng ký tạm trú tại nhà thuê đối với trường hợp là công dân Việt Nam Thủ tục hành chính Tiêu Thị Ngọc Sang 2374
3 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 1080
4 Xác định thời điểm đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Đặng Minh Hiếu 4246
5 Trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Trương Thị Ngọc 842
6 Thời hạn cấp Sổ tạm trú Thủ tục hành chính Trịnh Quốc Trung 736
7 Thay đổi ngày tháng năm sinh trên Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Ngọc 771
8 Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Anh Thư 655
9 Hỏi về việc xử phạt Chứng minh nhân dân quá hạn 15 năm Thủ tục hành chính Nguyễn Mai Hương 826
10 Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lê Việt Đức 1256