STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Kiến nghị về việc sử dụng Căn cước công dân có gắn chíp thay thế thẻ bảo hiểm y tế Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Tiền Giang 3981
2 Độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Đồng Nai 3689
3 Kiến nghị về việc hướng dẫn làm căn cước công dân tại các địa phương có quá trình lịch sử tách, nhập địa giới hành chính Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Hà Tĩnh 1509
4 Kiến nghị về việc đơn giản hoá các thủ tục cấp căn cước cho công dân Thủ tục hành chính Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 969
5 Vể việc cấp mã số định danh cho trẻ em Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Hải Dương 2928
6 Về tiến độ cấp thẻ căn cước công dân Thủ tục hành chính Cử tri Đà Nẵng 1733
7 Cần thực hiện những bước gì khi đăng ký tài khoản định danh điện tử? Thủ tục hành chính Nguyễn Thanh An 2616
8 Không có thông tin cá nhân trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải làm những thủ tục gì để được chuyển hộ khẩu tập thể về nhà riêng? Thủ tục hành chính Vũ Việt Thành 21490
9 Chiến sỹ Công an đang công tác xa nhà cần những điều kiện gì để có thể đăng ký thường trú tại đơn vị? Thủ tục hành chính Nguyễn Quang Tú 10303
10 Cán bộ, chiến sỹ công tác tại nơi xa nhà có được ưu tiên cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử hay không? Thủ tục hành chính Nguyễn Thành Nam 4311