STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về việc sử dụng Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Vũ Văn La 286
2 Hỏi về việc đăng ký hộ khẩu Thủ tục hành chính Trương Thị Thanh Minh 869
3 Hỏi về thủ tục đăng ký thường trú Thủ tục hành chính Đặng Thị Thoan 877
4 Thủ tục làm thẻ Căn cước công dân đối với trường hợp không có giấy khai sinh Thủ tục hành chính Đinh Xuân Hồng 1925
5 Đề nghị rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục nhập hộ khẩu Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Bạc Liêu 1337
6 Về việc triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc Thủ tục hành chính Cử tri thành phố Đà Nẵng 2070
7 Thủ tục làm Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện Thủ tục hành chính Đỗ Chiến 2215
8 Thủ tục đăng ký tạm trú tại nhà thuê đối với trường hợp là công dân Việt Nam Thủ tục hành chính Tiêu Thị Ngọc Sang 3302
9 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 2053
10 Xác định thời điểm đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Đặng Minh Hiếu 5121