STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về việc đổi thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử Thủ tục hành chính Hoàng Thanh Hùng 3447
2 Tính ưu việt của việc dùng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử Thủ tục hành chính Nguyễn Trung Thành 3088
3 Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử có bị kiểm soát hoạt động cá nhân không? Thủ tục hành chính Võ Thái Trung 2555
4 Hỏi về tính bảo mật trong thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử Thủ tục hành chính Nguyễn Trung Kiên 3064
5 Điều kiện để kinh doanh dịch vụ cầm đồ Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Tân 2662
6 Hỏi về nhập cảnh, xuất cảnh đối với người nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Thanh 2860
7 Thông tin liên quan đến việc cấp và miễn thị thực cho người nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Thanh 1985
8 Hỏi về thủ tục làm thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lương Thị Bé 4440
9 Hỏi về việc đổi Giấy phép lái xe ô tô Thủ tục hành chính Nguyễn Ngọc Vinh 7392
10 Thủ tục khai báo tạm trú đối với người nước ngoài Thủ tục hành chính Ngô Phương Linh 3323