STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Thủ tục làm thẻ Căn cước công dân đối với trường hợp không có giấy khai sinh Thủ tục hành chính Đinh Xuân Hồng 268
2 Đề nghị rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục nhập hộ khẩu Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Bạc Liêu 837
3 Về việc triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc Thủ tục hành chính Cử tri thành phố Đà Nẵng 1517
4 Thủ tục làm Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện Thủ tục hành chính Đỗ Chiến 1756
5 Thủ tục đăng ký tạm trú tại nhà thuê đối với trường hợp là công dân Việt Nam Thủ tục hành chính Tiêu Thị Ngọc Sang 2827
6 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 1576
7 Xác định thời điểm đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Đặng Minh Hiếu 4694
8 Trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Trương Thị Ngọc 1312
9 Thời hạn cấp Sổ tạm trú Thủ tục hành chính Trịnh Quốc Trung 1182
10 Thay đổi ngày tháng năm sinh trên Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Ngọc 1209