STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Trương Thị Ngọc 1778
12 Thời hạn cấp Sổ tạm trú Thủ tục hành chính Trịnh Quốc Trung 1366
13 Thay đổi ngày tháng năm sinh trên Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Ngọc 1367
14 Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Anh Thư 1117
15 Hỏi về việc xử phạt Chứng minh nhân dân quá hạn 15 năm Thủ tục hành chính Nguyễn Mai Hương 1079
16 Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lê Việt Đức 1927
17 Quy định phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Phan Thái Sang 1877
18 Thủ tục nhập khẩu khai sinh Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Nữ Ái Nga 711
19 Hỏi về trường hợp số CMND trong Giấy khai sinh không khớp với số CMND trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính Nguyễn Thúy Vân 1392
20 Quy định về số lượng sổ hộ khẩu trong cùng một chỗ ở hợp pháp Thủ tục hành chính Lâm Tú Anh 877