STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Quy định phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Phan Thái Sang 1413
12 Thủ tục nhập khẩu khai sinh Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Nữ Ái Nga 576
13 Hỏi về trường hợp số CMND trong Giấy khai sinh không khớp với số CMND trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính Nguyễn Thúy Vân 1186
14 Quy định về số lượng sổ hộ khẩu trong cùng một chỗ ở hợp pháp Thủ tục hành chính Lâm Tú Anh 565
15 Thủ tục xin visa cho người nước ngoài ở Việt Nam Thủ tục hành chính Trịnh Thanh Tâm 435
16 Xin cấp lại Chứng minh nhân dân 9 số bị mất Thủ tục hành chính Nguyễn Quang Huy 2582
17 Thủ tục nhập khẩu thường trú Thủ tục hành chính Bùi Tấn Lự 591
18 Hỏi về việc xử phạt khi làm mất hộ chiếu Thủ tục hành chính Như Loan 431
19 Miễn visa cho người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài Thủ tục hành chính Phan Lê Anh 400
20 Thủ tục cấp, đổi Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Thành Đạt 1216