STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Thiều Sỹ Giáp 534
32 Thủ tục trả lại con dấu Thủ tục hành chính Hoàng Thị Dung Yến 3196
33 Thủ tục tách sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính Ngọc Liên 641
34 Đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Trần Thị Liên 425
35 Thủ tục gửi con dấu của doanh nghiệp từ nước ngoài về Việt Nam Thủ tục hành chính Công ty TNHH Tài nguyên HTech Việt Nam 333
36 Thủ tục đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Lê Ngọc Hòa 806
37 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Giáp Thị Lanh 571
38 Thủ tục xuất cảnh Thủ tục hành chính Trần Thị Hà 395
39 Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Lương Minh, Đào Hà 1044
40 Thủ tục nhập hộ khẩu Thủ tục hành chính Lê Thị Hồng Nhung 1669