STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Thủ tục cấp lại đăng ký xe máy Thủ tục hành chính Trần Xuân Hiền 997
32 Thủ tục nhập quốc tịch Thủ tục hành chính Mai Linh 578
33 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Thủ tục hành chính Phạm Anh Tuấn 12495
34 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Nhật Minh 759
35 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính Nguyễn Văn Nam 631
36 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 4972
37 Làm lại Chứng minh nhân dân và Giấy khai sinh Thủ tục hành chính Bùi Hồng Quang 2317
38 Đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Kim Dung 2081
39 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Thiều Sỹ Giáp 1312
40 Thủ tục trả lại con dấu Thủ tục hành chính Hoàng Thị Dung Yến 3423