STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Làm lại Chứng minh nhân dân và Giấy khai sinh Thủ tục hành chính Bùi Hồng Quang 1501
32 Đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Kim Dung 1725
33 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Thiều Sỹ Giáp 835
34 Thủ tục trả lại con dấu Thủ tục hành chính Hoàng Thị Dung Yến 3325
35 Thủ tục tách sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính Ngọc Liên 879
36 Đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Trần Thị Liên 560
37 Thủ tục gửi con dấu của doanh nghiệp từ nước ngoài về Việt Nam Thủ tục hành chính Công ty TNHH Tài nguyên HTech Việt Nam 438
38 Thủ tục đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Lê Ngọc Hòa 993
39 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Giáp Thị Lanh 959
40 Thủ tục xuất cảnh Thủ tục hành chính Trần Thị Hà 532