STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Kim Dung 1587
32 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Thiều Sỹ Giáp 631
33 Thủ tục trả lại con dấu Thủ tục hành chính Hoàng Thị Dung Yến 3250
34 Thủ tục tách sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính Ngọc Liên 733
35 Đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Trần Thị Liên 478
36 Thủ tục gửi con dấu của doanh nghiệp từ nước ngoài về Việt Nam Thủ tục hành chính Công ty TNHH Tài nguyên HTech Việt Nam 384
37 Thủ tục đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Lê Ngọc Hòa 887
38 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Giáp Thị Lanh 829
39 Thủ tục xuất cảnh Thủ tục hành chính Trần Thị Hà 466
40 Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Lương Minh, Đào Hà 1106