STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Kiến nghị về số lần, số lượt kiểm tra an toàn PCCC theo định kỳ hàng quý Phòng cháy và chữa cháy Cử tri tỉnh Thanh Hóa 512
2 Hỏi về phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Văn Ngọc 2736
3 Hỏi về kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Trung Thành 2300
4 Hỏi về cách phòng tránh cháy, nổ khi sử dụng bếp gas trong gia đình Phòng cháy và chữa cháy Hoàng Xuân Cường 2374
5 Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Quang Phong 1383
6 Phương án phòng cháy và chữa cháy hiện hành Phòng cháy và chữa cháy Minh Thanh 1568
7 Lớp mầm non tư thục thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Hữu Đạo 1236
8 Hỏi về việc kinh doanh gas Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Trọng Nghĩa 1300
9 Nhập khẩu thiết bị phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Trần Cương 1182
10 Quy định về kinh doanh trang phục phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Phan Phú Vinh 1168