STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Quản lý về phòng cháy chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Hữu Đạo 696
22 Phương án phòng cháy chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Tường Bảo Vy 3210
23 Hỏi về số lượng thành viên trong đội PCCC cơ sở Phòng cháy và chữa cháy Trần Văn Vượng 5610
24 Hỏi về phí cấp chứng nhận đủ điều kiện về PCCC Phòng cháy và chữa cháy Tô Văn Chức 2724
25 Hỏi về việc thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Hữu Sơn 4884
26 Về đề nghị đầu tư nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Cử tri TP Hải Phòng 2418