STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về bảo lưu kết quả xét tuyển vào trường Công an nhân dân Tuyển dụng và đào tạo Vũ Thị Hường 669
2 Một số điểm mới trong tuyển sinh vào các trường CAND năm 2018 Tuyển dụng và đào tạo Lê Tuệ Lâm 4081
3 Hỏi về tuyển sinh vào trường Công an năm 2018 Tuyển dụng và đào tạo Lê Hoàng Đon 1786
4 Hỏi về cộng điểm ưu tiên đối với chiến sĩ nghĩa vụ dự thi vào các trường CAND Tuyển dụng và đào tạo Hà Việt Lâm 5104
5 Kiến nghị về sự chênh lệch điểm chuẩn giữa nam và nữ khi thi tuyển vào các trường Công an Tuyển dụng và đào tạo Cử tri An Giang 1741
6 Hỏi về việc tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2017 Tuyển dụng và đào tạo Trần Phương Nguyên 2702
7 Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường CAND năm 2017 Tuyển dụng và đào tạo Nguyễn Hoàng Hải 9434
8 Một số điểm mới trong công tác tuyển sinh vào các trường CAND năm 2017 Tuyển dụng và đào tạo Nguyễn Phương Nam 2026
9 Tăng cường kiểm tra, quản lý, xử lý việc mua bán quân trang, quân phục của ngành Công an trên thị trường Tuyển dụng và đào tạo Cử tri Bình Phước 1827
10 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Tuyển dụng và đào tạo Nguyễn Ngọc Ánh 2702