STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về chế độ nghỉ hưu trước tuổi trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Đình Tang 11463
2 Sỹ quan Công an nhân dân bị suy giảm 54% khả năng lao động, nếu nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng chế độ như thế nào? Chế độ chính sách Lê Ngọc Lâm 5383
3 Điều kiện chuyển ngạch từ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật sang sỹ quan chuyên môn nghiệp vụ Chế độ chính sách Đặng Xuân Huy 7374
4 Chế độ lương đối với nhân viên hợp đồng không thời hạn trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Thị Thu 6550
5 Lực lượng tham gia hỗ trợ các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 thì được hưởng những chế độ gì? Chế độ chính sách Nguyễn Quốc Trường 15819
6 Hỏi về chế độ, chính sách đối với cán bộ pháp y trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Văn Thông 7675
7 Hỏi về chế độ phụ cấp cho lực lượng khám nghiệm hiện trường Chế độ chính sách Nguyễn Cao Trí 4539
8 Huấn luyện viên võ thuật trong Công an nhân dân có được hưởng chế độ đặc thù không? Chế độ chính sách Lê Văn Dùng 4046
9 Hỏi về chế độ trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi Chế độ chính sách Phạm Phú Quốc 4093
10 Hỏi về quy trình giải quyết xuất ngũ và chế độ chính sách sau khi xuất ngũ Chế độ chính sách Trần Đức Ninh 11572