STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về trợ cấp khi nghỉ hưu trước thời hạn Chế độ chính sách Võ Văn Vẹn 725
2 Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đã đóng Bảo hiểm xã hội trước khi được tuyển dụng vào lực lượng CAND Chế độ chính sách Lê Vĩnh Hưng 2178
3 Chế độ thai sản dành cho chồng khi vợ sinh con trong lực lượng CAND Chế độ chính sách Lương Tú 4600
4 Hỏi về cách tính lương hưu và trợ cấp về hưu theo bảo hiểm xã hội trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Trung Thành 2772
5 Chính sách hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ khi gia đình gặp khó khăn Chế độ chính sách Đức Hoàng 3195
6 Tiêu chuẩn xét danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến Chế độ chính sách Vũ Quang Tùng 1826
7 Chế độ, chính sách của lực lượng Công an viên Chế độ chính sách Đặng Nam 2128
8 Cách tính ngày nghỉ phép trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Sơn 6980
9 Chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã chính quy Chế độ chính sách Trần Văn Quý 9703
10 Cơ sở vật chất và tiêu chuẩn của cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Bắc Giang 2250