STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Công Thành 1117
22 Chế độ thăng cấp bậc hàm cho cán bộ, chiến sĩ đã qua đào tạo huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ Chế độ chính sách Tạ Khắc Độ 2489
23 Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV/AIDS ở trại giam, trại tạm giam Chế độ chính sách Hoàng Tuấn Anh 727
24 Xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp trong CAND Chế độ chính sách Phạm Nam 8072
25 Chế độ nghỉ phép của công dân phục vụ có thời hạn trong CAND Chế độ chính sách Nguyễn Quốc Huy 5421
26 Bảo hiểm y tế đối với thân nhân học viên Công an nhân dân Chế độ chính sách Thân Văn Hoàng 763
27 Chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ Chế độ chính sách Lê Duy 674
28 Chế độ hưu trí trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Văn Quý 1321
29 Chế độ chính sách đối với Công an xã Chế độ chính sách Nguyễn Nghĩa 1214
30 Hỏi về thời hạn nghỉ thai sản Chế độ chính sách Ngô Phương Lan 733