STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Chế độ chính sách đối với chiến sỹ nghĩa vụ Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Vạn Thắng 1426
32 Chế độ phụ cấp của Cảnh sát khu vực Chế độ chính sách Phạm Tuấn Minh 1863
33 Hỏi về thâm niên trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Phan Thu Hiền 4117
34 Điểm ưu tiên khi tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Duy Thanh 5288
35 Kiến nghị về chế độ, chính sách đối với lực lượng tuần tra nhân dân ở ấp, khu phố Chế độ chính sách Cử tri Tây Ninh 886
36 Chế độ tiền bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ công tác tại trại giam Chế độ chính sách Hồ Văn Quang 1360
37 Chế độ đối với người đã từng công tác trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Nguyên Phương 921
38 Hỏi về trợ cấp một lần đối với Công an xã Chế độ chính sách Trần Vạn Thắng 998
39 Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân từng tham gia kháng chiến chống Mỹ Chế độ chính sách Trần Công Duy 999
40 Đặc xá năm 2016 Chế độ chính sách Nguyễn Thị Lanh 477