STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Đặc xá năm 2016 Chế độ chính sách Nguyễn Thị Lanh 338
32 Chế độ, chính sách đối với người bị mắc bệnh hiểm nghèo công tác trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Hữu Thiện 1142
33 Xét hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Chế độ chính sách Nguyễn Mai An 514
34 Cấp Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí Chế độ chính sách Nguyễn Thành Nam 670
35 Hỏi về trợ cấp đột xuất đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong CAND Chế độ chính sách Nguyễn Thị An 717
36 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ CAND Chế độ chính sách Nguyễn Thanh Bình 2628
37 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người tham gia kháng chiến chống Mỹ Chế độ chính sách Đoàn Minh Lâm 668
38 Chế độ bảo hiểm cho chiến sĩ Công an Chế độ chính sách Lê Vân Anh 1838
39 Chế độ nghỉ hưu trước tuổi trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Thanh Mai 8140
40 Xét chế độ thương binh Chế độ chính sách Đào Thị Thu Trang 805