STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Hỏi về trợ cấp đột xuất đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong CAND Chế độ chính sách Nguyễn Thị An 583
32 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ CAND Chế độ chính sách Nguyễn Thanh Bình 2553
33 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người tham gia kháng chiến chống Mỹ Chế độ chính sách Đoàn Minh Lâm 616
34 Chế độ bảo hiểm cho chiến sĩ Công an Chế độ chính sách Lê Vân Anh 1767
35 Chế độ nghỉ hưu trước tuổi trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Thanh Mai 7204
36 Xét chế độ thương binh Chế độ chính sách Đào Thị Thu Trang 747
37 Hỏi về quy định phong quân hàm cho học viên gửi đào tạo ngoài ngành Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Huy Thuấn 2283
38 chế độ nghỉ phép Chế độ chính sách Trần Xuân 638
39 Chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực đêm Chế độ chính sách Lê Trọng Nguyễn 3047
40 Chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội Chế độ chính sách Bạn Dương Khang 1371