STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Xét hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Chế độ chính sách Nguyễn Mai An 441
32 Cấp Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí Chế độ chính sách Nguyễn Thành Nam 624
33 Hỏi về trợ cấp đột xuất đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong CAND Chế độ chính sách Nguyễn Thị An 623
34 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ CAND Chế độ chính sách Nguyễn Thanh Bình 2590
35 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người tham gia kháng chiến chống Mỹ Chế độ chính sách Đoàn Minh Lâm 641
36 Chế độ bảo hiểm cho chiến sĩ Công an Chế độ chính sách Lê Vân Anh 1804
37 Chế độ nghỉ hưu trước tuổi trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Thanh Mai 7375
38 Xét chế độ thương binh Chế độ chính sách Đào Thị Thu Trang 772
39 Hỏi về quy định phong quân hàm cho học viên gửi đào tạo ngoài ngành Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Huy Thuấn 2533
40 chế độ nghỉ phép Chế độ chính sách Trần Xuân 821