STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
71 Chế độ phép đối với cán bộ Công an nhân dân Chế độ chính sách Lương Văn An (ở tỉnh Hà Nam) 5090
72 Về đề nghị tăng phụ cấp và cung cấp trang thiết bị chuyên dụng cho lực lượng Công an viên của xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Thái Bình 5573
73 Về đề nghị ban hành chính sách đặc thù cho cán bộ, chiến sỹ công tác tại những địa bàn trọng điểm về ma túy Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Sơn La 4219
74 Về đề nghị có chế độ cho Công an viên có thâm niên công tác lâu năm Chế độ chính sách Ông Võ Văn Đi, cử tri tỉnh Quảng Bình 6228
75 Về đề nghị giữ lại 100% tiền xử phạt vi phạm hành chính chi cho hoạt động của lực lượng Công an Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Bến Tre 7420
76 Về quy định điều kiện tách hộ, xác lập hộ khẩu Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Nghệ An 3779
77 Chế độ chính sách đối với chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 16670
78 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh An Giang 29951
79 Về việc tăng biên chế cho lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Kiên Giang 20605
80 Về việc tăng biên chế cho lực lượng Công an cơ sở xã, phường Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Đồng Nai 6337