STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
71 Về quy định điều kiện tách hộ, xác lập hộ khẩu Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Nghệ An 3702
72 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 59562
73 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Hà Giang 4896
74 Chế độ chính sách đối với chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 14831
75 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh An Giang 23945
76 Về việc tăng biên chế cho lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Kiên Giang 17621
77 Về việc tăng biên chế cho lực lượng Công an cơ sở xã, phường Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Đồng Nai 5931
78 Về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Quốc Tuấn và bà Đào Thị Tâm Chế độ chính sách ông Phạm Quốc Tuấn và bà Đào Thị Tâm 4951
79 Về đề nghị hướng dẫn chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Công an xã Chế độ chính sách Cử tri 4679
80 Về việc bố trí công tác cho các Trưởng Công an xã hiện nay (không phải Công an chính quy) Chế độ chính sách Cử tri 10829