STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
71 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 58072
72 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Hà Giang 4571
73 Chế độ chính sách đối với chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 13937
74 Về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Quốc Tuấn và bà Đào Thị Tâm Chế độ chính sách ông Phạm Quốc Tuấn và bà Đào Thị Tâm 4625
75 Về đề nghị hướng dẫn chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Công an xã Chế độ chính sách Cử tri 4477
76 Về việc bố trí công tác cho các Trưởng Công an xã hiện nay (không phải Công an chính quy) Chế độ chính sách Cử tri 10410
77 Về tăng cường bố trí lực lượng Công an Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc 3125