STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Hỏi về việc đăng ký hộ khẩu Thủ tục hành chính Trương Thị Thanh Minh 869
12 Mức xử phạt đối với hành vi chạy quá tốc độ tối đa cho phép trên đường cao tốc Trật tự, an toàn giao thông Vũ Văn Ba 792
13 Hỏi về thủ tục đăng ký thường trú Thủ tục hành chính Đặng Thị Thoan 877
14 Mức xử phạt đối với hành vi vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm không có dấu kiểm soát giết mổ Các lĩnh vực khác Hoài Như 766
15 Chế độ thai sản trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Quỳnh Ngân 1555
16 Về việc cập nhật, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Các lĩnh vực khác Cử tri Thanh Hóa 925
17 Thủ tục làm thẻ Căn cước công dân đối với trường hợp không có giấy khai sinh Thủ tục hành chính Đinh Xuân Hồng 1925
18 Chế độ hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đối với cán bộ, chiến sỹ quản lý, chăm sóc phạm nhân Chế độ chính sách Cử tri Tây Ninh 1962
19 Mở cửa ô tô không an toàn bị xử phạt như thế nào? Trật tự, an toàn giao thông Cù Hải Đăng 2939
20 Quy định về bố trí lực lượng bảo vệ và trang bị công cụ hỗ trợ cho bảo vệ tại các ngân hàng Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Trà Vinh 1007