STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Quang Phong 291
12 Phương tiện kinh doanh vận tải bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Tuấn Anh 63
13 Điều kiện hưởng chế độ thai sản Đấu tranh phòng chống tội phạm Lê Tuyết Nga 289
14 Mức xử phạt đối với việc không đăng ký lưu trú Đấu tranh phòng chống tội phạm Phương Linh 39
15 Những lỗi vi phạm giao thông được nộp phạt tại chỗ Trật tự, an toàn giao thông Phương Lan 1362
16 Kinh doanh đồ chơi nguy hiểm bị cấm Đấu tranh phòng chống tội phạm Đỗ Dung 557
17 Quy định về nồng độ cồn đối với thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Hải 110
18 Chế độ hưởng phụ cấp thu hút khi công tác tại vùng kinh tế khó khăn Chế độ chính sách Lê Trực 292
19 Xác nhận từ bỏ quyền sở hữu đối với xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Mạnh Thắng 237
20 Bồi thường thiệt hại khi xảy ra va chạm giao thông Trật tự, an toàn giao thông Phạm Quân 1246