STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
381 Về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri thành phố Đà Nẵng 6101
382 Về xử phạt các hành vi buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma tuý và tệ nạn XH Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Hưng Yên 6215
383 Về tăng cường bố trí lực lượng Công an Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc 3058
384 Về hành vi mua bán vũ khí tự chế Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri thành phố Hà Nội 2954