STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
431 Về ban hành các giải pháp trong cấp thủ tục cư trú của Việt kiều Campuchia về sống tại Việt Nam Các lĩnh vực khác Cử tri tỉnh Tây Ninh 4932
432 Về việc bổ sung chế tài xử phạt đối với nam giới có hành vi bạo lực gia đình Các lĩnh vực khác Cử tri tỉnh Tây Ninh 2482
433 Về đề nghị giao thẩm quyền một số lĩnh vực quản lý hộ tịch, hộ khẩu cho Công an xã Các lĩnh vực khác Cử tri tỉnh Quảng Bình 4253
434 Đề nghị có biện pháp để hạn chế các vụ trọng án ở tuổi vị thành niên Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Phú Yên 5685
435 Về tình trạng xe quá tải đi qua nhiều trạm kiểm tra, kiểm soát Trật tự, an toàn giao thông Cử tri TP Hà Nội 2677
436 Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự Pháp chế Cử tri tỉnh Phú Thọ 3573
437 Về đề nghị sớm ban hành Luật về tạm giữ, tạm giam Pháp chế Cử tri tỉnh Nghệ An 2714
438 Về quy định điều kiện tách hộ, xác lập hộ khẩu Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Nghệ An 4070
439 Kiểm soát việc mua bán, sử dụng “khí cười” Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3184
440 Về việc hạn chế tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Nghệ An 11896