STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
571 Về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri thành phố Đà Nẵng 9386
572 Về xử phạt các hành vi buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma tuý và tệ nạn XH Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Hưng Yên 9349
573 Về tăng cường bố trí lực lượng Công an Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc 4650
574 Về hành vi mua bán vũ khí tự chế Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri thành phố Hà Nội 8134