Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ, chính sách đối với thân nhân của chiến sĩ Công an nghỉ hưu đã từ trần

Người gửi: Vi Xuân Thành

Bố tôi sinh năm 1957, mất vào tháng 4 năm 2018 do bệnh nặng, từ năm 1976 đến năm 2007 bố tôi công tác trong lực lượng Công an nhân dân và nghỉ hưu với cấp bậc hàm Trung tá. Trong quá trình công tác, bố tôi từng được trao tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất năm 2011, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc năm 2003. Tôi muốn hỏi, sau khi bố tôi qua đời, gia đình tôi có được hưởng chế độ, chính sách gì hay không và quy định tại văn bản nào?

Ngày hỏi: 03/08/2018 Lượt xem: 3949

Câu trả lời

Trường hợp bố của công dân Vi Xuân Thành sinh năm 1957, từ năm 1976 đến năm 2007 công tác trong lực lượng Công an nhân dân và nghỉ hưu với cấp bậc hàm Trung tá; mất vào tháng 4 năm 2018 do bệnh nặng. Vì vậy, sau khi bố của công dân Vi Xuân Thành qua đời, chế độ tử tuất thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, như sau:

 

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chết.

 

- Thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội hoặc được hưởng trợ cấp tuất một lần nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội. 

Người trả lời: Bộ Công an