Hỏi đáp trực tuyến

Hồ sơ - thủ tục trả con dấu giải thể chi nhánh doanh nghiệp

Người gửi: Trần Tùng

Bộ Công an cho tôi hỏi, đơn vị tôi là chi nhánh của một doanh nghiệp, tôi muốn nộp lại con dấu cho cơ quan Công an để hoàn tất hồ sơ giải thể. Vậy hồ sơ tôi cần chuẩn bị bao gồm những gì? Và thủ tục giải quyết như thế nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 6088

Câu trả lời

Theo quy định tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014, thì doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp; việc quản lý, sử dụng con dấu và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Trường hợp chi nhánh của doanh nghiệp giải thể, trả con dấu của chi nhánh doanh nghiệp đã được cơ quan Công an đăng ký trước ngày 01/7/2015, thì doanh nghiệp có công văn gửi cơ quan Công an nơi đã đăng ký mẫu con dấu đề nghị thu hồi con dấu. Người đến liên hệ trả lại con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu phải xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân để làm thủ tục thu hồi con dấu theo quy định./.
 

Người trả lời: Bộ Công an