Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc đăng ký hộ khẩu

Người gửi: Trương Thị Thanh Minh

Gia đình tôi mua 1 lô đất năm 2016, sổ đỏ của lô đất ghi là tình trạng sở hữu chung (bìa của sổ có thể hiện chủ sở hữu là Võ Văn Thảo, dưới sổ có ghi đồng sở hữu với những người khác). Sau đó gia đình tôi xin giấy phép xây dựng, xin cấp số nhà; số nhà do UBND quận 9 cấp là 119/5 Đường 14, phường Phước Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh, cấp cho ông Võ Văn Thảo là đại diện. Nay, gia đình tôi muốn làm hộ khẩu tại số nhà trên nhưng Công an quận 9 yêu cầu 7 người có tên trong sổ đỏ lên ký xác nhận đồng ý cho tôi nhập khẩu và đứng tên chủ hộ, yêu cầu 7 người phải cung cấp sổ hộ khẩu photo. Bộ Công an cho tôi hỏi, Công an quận 9 hướng dẫn như trên có đúng không? Trường hợp 6 người trong sổ còn lại không đồng ý cho gia đình tôi nhập khẩu thì gia đình tôi phải làm thế nào để nhập hộ khẩu cho con đi học?

Ngày hỏi: 11/04/2019 Lượt xem: 2451

Câu trả lời

- Khoản 1, 2 Điều 25 Luật Cư trú quy định:

“1. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ. 

Những người ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu.

2. Nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu.”

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về hồ sơ đăng ký thường trú, bao gồm: 
+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
+ Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);
+ Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);
+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc đề nghị công dân Trương Thị Thanh Minh tới Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể. 

Người trả lời: Bộ Công an