Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc tuyển sinh vào trường CAND năm 2016

Người gửi: Trần Duy Cường, Đỗ Tiến Thành

Bạn Trần Duy Cường và bạn Đỗ Tiến Thành hỏi về khối xét tuyển vào các trường CAND năm 2016.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1996

Câu trả lời

Năm  2016, khối xét tuyển vào các trường CAND giữ nguyên như năm 2015. Tổng cục III đã ban hành văn bản số 1604/X11-X14 ngày 22/2/2016 hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2016, theo đó việc xét tuyển vào các trường CAND được phân thành 04 khối, bao gồm:  Khối A (Toán, Lý, Hóa); Khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh); Khối C (Văn, Sử, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh). Cụ thể tại các trường CAND, các khối thi được phân bổ như sau:

- Xét tuyển vào các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát: Khối A (Toán, Lý ,Hóa); Khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh); Khối C (Văn, Sử, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).

- Xét tuyển vào ngành Luật: Khối A (Toán, Lý, Hóa); Khối C (Văn, Sử, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).

- Xét tuyển ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Tham mưu Chính trị CAND; Khối C (Văn, Sử, Địa ); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).

 - Xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin, ngành An toàn thông tin: Khối A (Toán, Lý, Hóa); Khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh).

- Xét tuyển vào ngành đào tạo Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn: Khối A (Toán, Lý, Hóa).

- Xét tuyển vào các ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc: Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh); trong đó tiếng Anh là môn chính.

Người trả lời: Bộ Công an