Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc xử lý hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép

Người gửi: Nguyễn Xuân Hòa

Tôi được biết, xuất cảnh, nhập cảnh trái phép là hành vi ra khỏi biên giới Việt Nam hoặc vào lãnh thổ Việt Nam mà không có giấy phép theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh. Vậy, Bộ Công an cho tôi hỏi hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và hành vi ở lại Việt Nam trái phép sẽ bị xử lý như thế nào và được quy định cụ thể tại văn bản nào?

Ngày hỏi: 13/11/2019 Lượt xem: 2508

Câu trả lời

Chưa có câu trả lời