Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc xử phạt Chứng minh nhân dân quá hạn 15 năm

Người gửi: Nguyễn Mai Hương

Chứng minh nhân dân 9 số của tôi đã quá hạn 15 năm, hiện nay, tôi muốn đổi Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân thì có bị xử phạt hành chính không? Nếu bị xử phạt thì quy định tại văn bản nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1079

Câu trả lời

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ quy định về Chứng minh nhân dân thì Chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp.

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân.

Như vậy, trường hợp Chứng minh nhân dân của công dân Nguyễn Mai Hương đã quá hạn 15 năm khi làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân hoặc đổi sang thẻ Căn cước công dân (nếu địa phương công dân đăng ký thường trú đã triển khai việc cấp thẻ Căn cước công dân) thì công dân sẽ bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Người trả lời: Bộ Công an