Hỏi đáp trực tuyến

Lớp mầm non tư thục thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy

Người gửi: Nguyễn Hữu Đạo

Gia đình tôi được Ủy ban nhân dân phường ra Quyết định cho phép thành lập Lớp mầm non tư thục, được tuyển các cháu từ 03 đến 05 tuổi vào học và hiện đang hoạt động bình thường. Bộ Công an cho tôi hỏi, lớp mầm non của gia đình tôi có trong Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) theo quy định của pháp luật không và được quy định tại văn bản nào?
 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2395

Câu trả lời

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1 Phụ lục I Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, lớp mầm non tư thục của gia đình bạn Nguyễn Hữu Đạo nằm trong danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.

Người trả lời: Bộ Công an