Hỏi đáp trực tuyến

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với Nhà máy thủy điện có công suất 6MW

Người gửi: Hoàng Thảo

Doanh nghiệp của tôi có đầu tư xây dựng mới một Nhà máy thủy điện có công suất 6MW và phát lên lưới với điện áp 35kV. Bộ Công an cho tôi hỏi, công trình của doanh nghiệp tôi có phải thuộc danh mục dự án, công trình do cơ quan phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy hay không?

 

Ngày hỏi: 08/07/2019 Lượt xem: 1866

Câu trả lời

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC quy định các dự án công trình theo quy định tại Phụ lục IV của Nghị định này thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC, trong đó có Nhà máy điện (hạt nhân, nhiệt điện, thủy điện, phong điện...), theo quy định này thì Nhà máy điện phải được cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi thi công xây dựng mà không phụ thuộc vào công suất của Nhà máy. Như vậy, Nhà máy điện như trường hợp của công dân Hoàng Thảo hỏi thuộc diện do cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi thi công xây dựng. 

Người trả lời: Bộ Công an