Hỏi đáp trực tuyến

Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Người gửi: Lê Việt Đức

Tôi ở Thanh Hóa, tôi làm thủ tục để cấp mới thẻ Căn cước công dân (CCCD) đã hơn 40 ngày nhưng vẫn chưa nhận được thẻ CCCD. Bộ Công an cho tôi hỏi, thời gian từ khi hoàn tất thủ tục và đến khi nhận được thẻ CCCD là bao nhiêu ngày ?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1921

Câu trả lời

Điều 25 Luật Căn cước công dân quy định thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như sau:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân trong thời hạn sau đây:
- Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;
- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;
- Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.
Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua có những thời điểm do vật liệu sản xuất thẻ nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam chậm hơn so với dự kiến nên việc hoàn chỉnh thẻ CCCD bị chậm so với quy định của Luật Căn cước công dân. Về vấn đề này Tổng cục Cảnh sát đã có văn bản thông báo đến Công an các địa phương để giải thích cho công dân hiểu, thông cảm về thời gian trả thẻ CCCD kéo dài hơn so với quy định của Luật.

 

Người trả lời: Bộ Công an