Hỏi đáp trực tuyến

Thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế

Người gửi: Lê Văn Minh

Tôi xuất ngũ tháng 11/2019, trong khi thẻ Bảo hiểm y tế của tôi có thời hạn sử dụng từ 01/7/2017 đến 30/6/2022. Bộ Công an cho tôi hỏi, hiện tại tôi đã xuất ngũ thì có còn sử dụng được thẻ Bảo hiểm y tế như thời hạn trên thẻ hay không?

Ngày hỏi: 19/05/2020 Lượt xem: 4375

Câu trả lời

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 43/2016/TT-BCA ngày 25/10/2016 của Bộ Công an quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Công an nhân dân (CAND), thì khi cán bộ, chiến sỹ thôi phục vụ CAND (xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưởng chế độ hưu trí…), phải nộp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho đơn vị, chuyển về Bảo hiểm xã hội CAND để giảm trừ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế. Như vậy, tại thời điểm xuất ngũ (tháng 11/2019), thẻ Bảo hiểm y tế đã cấp cho bạn Minh không còn giá trị sử dụng; bạn Minh phải nộp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho đơn vị để gửi về Bảo hiểm xã hội CAND  theo quy định.

Người trả lời: Bộ Công an