Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục đăng ký xe ô tô nhập khẩu

Người gửi: Nguyễn Minh Cường

Tôi có mua một chiếc xe ô tô tải nhập khẩu, khi đăng ký xe thì các cán bộ bên Phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu phải có Giấy thông quan. Tôi được biết, theo thông tư mới ban hành thì xe nhập khẩu năm 2016 không cần Giấy thông quan khi làm thủ tục đăng ký. Bộ Công an cho tôi hỏi như vậy có đúng không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 946

Câu trả lời

Căn cứ theo Điều 7 Thông tư số 15/2014/TT-BCA, hồ sơ đăng ký xe gồm: Giấy khai đăng ký xe; Giấy tờ của chủ xe và Giấy tờ của xe.

Trường hợp của bạn Nguyễn Minh Cường hỏi về thủ tục đăng ký xe ô tô nhập khẩu, trong đó giấy tờ xe bao gồm chứng từ nguồn gốc xe.

Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA, chứng từ nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu quy định:

- Xe nhập khẩu theo hợp đồng thương mại: Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu (theo mẫu của Bộ Tài chính).

- Xe nhập khẩu phi mậu dịch, xe là quà biếu, quà tặng hoặc xe nhập khẩu là tài sản di chuyển:

+ Giấy phép nhập khẩu xe của cơ quan Hải quan và Tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch hoặc Tờ khai hải quan điện tử theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (theo quy định phải có) hoặc lệnh ghi thu, ghi chi hoặc giấy nộp tiền qua Kho bạc Nhà nước hoặc chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi qua ngân hàng ghi rõ đã nộp thuế.

Do bạn Nguyễn Minh Cường không nói rõ xe của bạn nhập khẩu theo loại nào và đã được cơ quan Hải quan cấp những loại giấy tờ gì, nên không thể trả lời cụ thể, đề nghị bạn căn cứ vào quy định trên để nghiên cứu, bổ sung.
 

Người trả lời: Bộ Công an