Hỏi đáp trực tuyến

Thuê văn phòng thuộc tòa nhà 10 tầng có phải xây dựng phương án chữa cháy riêng không?

Người gửi: Nguyễn Quang Vinh

Tôi thuê một tầng thuộc tòa nhà 10 tầng làm văn phòng công ty. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, theo quy định về phòng cháy, chữa cháy thì tôi phải xây dựng phương án chữa cháy riêng hay chủ toà nhà xây dựng phương án chữa cháy chung là đủ tiêu chuẩn rồi?

Ngày hỏi: 02/03/2021 Lượt xem: 4493

Câu trả lời

Theo bạn đọc Nguyễn Quang Vinh cho biết, bạn Vinh thuê một tầng thuộc tòa nhà 10 tầng để làm văn phòng công ty. Đối chiếu với Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC, tòa nhà 10 tầng thuộc danh mục cơ sở nguy hiểm về cháy nổ, đơn vị quản lý tòa nhà này phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở mình, trong đó phải xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở chung cho toàn bộ tòa nhà và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Phần diện tích văn phòng mà công ty bạn Vinh thuê là thuộc quyền sử dụng của công ty và được xác định là một cơ sở, công ty này có trách nhiệm bảo đảm an toàn về PCCC cho phần diện tích thuê đó trong suốt thời gian thuê sử dụng, trong đó có việc xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở (quy định tại Điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC) đối với phần diện tích thuê đó theo mẫu số PC11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC. Theo đó, phương án chữa cháy này sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ thuộc phạm vi quản lý của công ty bạn Vinh để xử lý các tình huống cháy có thể xảy ra trong phần diện tích văn phòng mà công ty đã thuê. Để được hướng dẫn cụ thể, bạn Vinh có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan Cảnh sát PCCC quản lý về PCCC đối với tòa nhà này.

 

Người trả lời: Bộ Công an