Hỏi đáp trực tuyến

Tiêu chuẩn xét danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến

Người gửi: Vũ Quang Tùng

Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi nghỉ quá 40 ngày làm việc trong một năm nhưng trong quá trình công tác tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì cuối năm tôi có được xét danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến hay không? Và các quy định để được nhận danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến nêu rõ trong văn bản nào? 

 

Ngày hỏi: 18/07/2019 Lượt xem: 2868

Câu trả lời

Bạn đọc Vũ Quang Tùng là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân thì việc xem xét danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho đồng chí thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và các quy định tại Điều 4, Điều 9 Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, nếu đồng chí nghỉ quá 40 ngày làm việc trong một năm (tổng số các ngày nghỉ cộng lại trong một năm) thì cuối năm không đủ điều kiện để xét tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến (trừ trường hợp đồng chí được cơ quan cử đi học, bồi dưỡng hoặc bị thương khi làm nhiệm vụ phải nghỉ việc để điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế cấp huyện trở lên).   

Người trả lời: Bộ Công an