Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị hướng dẫn chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Công an xã

Người gửi: Cử tri

Đề nghị sớm có hướng dẫn về chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Công an xã theo Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5730

Câu trả lời

Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP quy định: Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định trên cũng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên. Hiện nay, Bộ Công an đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Công an ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên.

Người trả lời: Bộ Công an