Hỏi đáp trực tuyến

Về tiền bồi dưỡng độc hại cho kiểm sát viên, điều tra viên trong khám nghiệm tử thi

Người gửi: Cử tri tỉnh Long An

Cử tri phản ánh tiền bồi dưỡng độc hại cho kiểm sát viên, điều tra viên… trong khám nghiệm tử thi theo quy định của Chính phủ từ tháng 8/2010 đến nay chưa được Bộ Công an bố trí kinh phí để chi cho người tham gia khám nghiệm tử thi.
 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5732

Câu trả lời

Ngày 7/5/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. Ngày 04/05/2010 liên Bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg và được thực hiện kể từ ngày 01/7/2009. Bộ Công an đã có Công văn số 1543/BCA-V22 ngày 21/6/2010 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lực lượng Công an nhân dân và đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước để chi trả. Đến tháng 07/2010 nguồn kinh phí bồi dưỡng giám định tư pháp theo Quyết định 74 mới được Chính phủ duyệt, cấp cho Bộ Công an.

Theo Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 7/5/2009: chế độ bồi dưỡng giám định viên tư pháp, trong đó đối tượng được hưởng bao gồm: giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định tư pháp, người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm có mặt trong thời gian thực hiện giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi (điều tra viên, kiểm sát viên). Các đối tượng thụ hưởng sẽ được hưởng truy lĩnh theo Quyết định số 74 kể từ ngày 01/07/2009.

Trên cơ sở đặc điểm, tình hình công tác điều tra tội phạm ở từng địa bàn, Bộ Công an đã cấp kinh phí bồi dưỡng giám định tư pháp cho Công an các đơn vị, địa phương, trong đó có Công an tỉnh Long An, cụ thể: năm 2010 Công an tỉnh Long An được cấp là 2,43 tỷ đồng (để chi chế độ này trong nửa cuối năm 2009 và năm 2010) và cấp thành 3 đợt (đợt 1 ngày 21/07/2010, đợt 2 ngày 21/10/2010 và đợt 3 tháng 12/2010); năm 2011 Công an Long An được cấp là 1,050 tỷ đồng (cấp ngày 14/02/2011).

Qua nắm tình hình của Công an tỉnh Long An được biết: do một số hồ sơ còn thiếu thủ tục thanh, quyết toán theo quy định nên Phòng Hậu cần Công an tỉnh chưa chi trả cho đối tượng được hưởng. Công an tỉnh Long An đang hướng dẫn các đơn vị có đối tượng được thụ hưởng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán để nhận tiền bồi dưỡng theo quy định.

Quá trình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo các quy định nêu trên đã nảy sinh một số vướng mắc, đó là việc đối tượng cán bộ kỹ thuật hình sự (chủ thể quan trọng trong quy trình thực hiện khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi cũng như các hoạt động khác liên quan đến tử thi tại hiện trường theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan điều tra), nhưng lại không được Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV quy định thuộc đối tượng hưởng chế độ bồi dưỡng giám định viên tư pháp (tương tự như điều tra viên, kiểm sát viên). Để khắc phục vướng mắc nêu trên và các khó khăn, vướng mắc khác đối với công tác giám định tư pháp thuộc lĩnh vực kỹ thuật hình sự, Bộ Công an đã có Công văn số 2563/BCA-V19 ngày 22/9/2010 đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ nghiên cứu, bổ sung cán bộ kỹ thuật vào đối tượng hưởng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp và Công văn số 18/BCA-C41 ngày 5/1/2011 gửi Bộ Tư pháp đề nghị quy định chi tiết các mức bồi dưỡng giám định tư pháp thuộc lĩnh vực kỹ thuật hình sự. Tuy nhiên, đến nay Bộ Công an vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về những kiến nghị nêu trên.

Như vậy, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Bộ Công an cấp kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp, không phải như phản ánh của cử tri Long An là “tiền bồi dưỡng độc hại cho kiểm sát viên, điều tra viên... trong khám nghiệm tử thi theo quy định của Chính phủ từ tháng 8/2010 đến nay chưa được Bộ Công an bố trí kinh phí”.
 

Người trả lời: Bộ Công an