Hỏi đáp trực tuyến

Về việc đề nghị có chế tài điều chỉnh các đối tượng nghiện hút ma túy

Người gửi: Cử tri

Cử tri rất lo ngại về tình hình tội phạm tăng cao,“trẻ hóa” và ngày càng liều lĩnh, lộng hành. Đồng thời cử tri đề nghị cần có chế tài điều chỉnh các đối tượng nghiện hút ma túy, vì đây là đối tượng tiêu thụ ma túy, đồng thời các đối tượng nghiện hút thường gây mất trật tự, an ninh, chúng lôi kéo, dụ dỗ con em ở địa phương, nếu không ngăn chặn kịp thời thì tình hình nghiện hút sẽ tràn lan và các hệ lụy của nó dẫn đến hậu quả khôn lường cho xã hội.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 3595

Câu trả lời

Theo kết quả điều tra cơ bản của lực lượng Công an, số lượng người nghiện ma túy ngoài xã hội như sau: Năm 2004, có 170.407 người nghiện ma túy; năm 2006, có 160.226 người nghiện ma túy; năm 2007, có 166.291 người nghiện ma túy; năm 2009, có 163.242 người nghiện ma túy; năm 2011, có 117.401 người nghiện ma túy ngoài xã hội có hồ sơ quản lý.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự được Quốc hội Khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ 5, ngày 19/6/2009 đã bãi bỏ Điều 199 quy định về tội sử dụng trái phép chất ma tuý. Như vậy, kể từ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự có hiệu lực thi hành, người sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Qua theo dõi cho thấy kể từ khi Điều 199 quy định tội sử dụng trái phép chất ma túy được bãi bỏ, tình hình tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy trở nên phức tạp hơn. Do vậy, Bộ Công an xin tiếp thu kiến nghị này của cử tri, nghiên cứu và trong lần sửa đổi Bộ luật hình sự tới sẽ có những đề xuất phù hợp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trước mắt đề nghị các địa phương xử lý người nghiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống ma túy; phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức điều trị cho số người nghiện trên; đồng thời cần chú ý thường xuyên thống kê, đánh giá tình hình tội phạm và hậu quả do người nghiên ma túy gây ra để có cơ sở đề xuất với Quốc hội và các cơ quan chức năng các biện pháp quản lý, đấu tranh phù hợp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Người trả lời: Bộ Công an