Hỏi đáp trực tuyến

Việc bảo vệ người tố giác tội phạm, tố giác tham nhũng và chính sách khen thưởng cho những đối tượng này

Người gửi: Cử tri

Tình hình người tố giác tội phạm bị hành hung, đe dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi nhưng các ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp để kịp thời bảo vệ. Cử tri kiến nghị cần có quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ người tố giác tội phạm, tố giác tham nhũng, đồng thời có chính sách khen thưởng thỏa đáng cho những đối tượng này.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 4378

Câu trả lời

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, Luật An ninh quốc gia, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống tham nhũng đều có những quy định về việc bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng và người bị hại trong các vụ án hình sự. Để triển khai thực hiện các quy định trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2005/NĐ-CP ngày 14/12/2005 quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có việc bảo vệ người làm chứng, người tố giác tội phạm và người bị hại; Nghị định số 16/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006 quy định về việc khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị định số 99/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân…

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiến hành xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể như: Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về bảo vệ người tố cáo; Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng và người bị hại trong các vụ án hình sự.

Trong thời gian tới, để xây dựng cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện hơn cho việc bảo vệ người làm chứng, các cơ quan chức năng đang tiến hành nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền đưa dự án Luật bảo vệ nhân chứng vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Người trả lời: Bộ Công an