Hỏi đáp trực tuyến

Thông tin liên quan đến việc cấp và miễn thị thực cho người nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Người gửi: Nguyễn Minh Thanh

Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử và Nghị quyết số 80/NQ-CP về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Bộ Công an cho tôi hỏi, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia như hiện nay thì khi 02 nghị quyết nêu trên có hiệu lực có làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam hay không?

Ngày hỏi: 08/06/2020 Lượt xem: 2672

Câu trả lời

Căn cứ quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử và Nghị quyết số 80/NQ-CP về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Để phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Nghị quyết số 79/NQ-CP và số 80/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. 

Tuy nhiên, hiện  nay, việc thực hiện các chính sách nhập, xuất cảnh đối với người nước ngoài thực hiện theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 về việc áp dụng các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

 

Người trả lời: Bộ Công an