Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

 • Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.
 • Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.
 • Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn điều hành phiên tham luận tại Hội nghị.
 • Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.
 • Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.
 • Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.
 • Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc.
 • Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
 • Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
 • Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
 • Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
 • Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
 • Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
 • Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.
 • Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Văn phòng Bộ Công an.
Hình ảnh
Liên kết website