Bộ Công an gặp mặt cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu tại Tây Nam bộ và Tây Ninh
Video
Liên kết website