Bộ Công an giao ban định kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 01/2020
Video
Liên kết website