Bộ Công an họp báo về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2017
Video
Liên kết website